Category Archives: Không cụ thể

Khúc ca Bình Định

Nhạc và lời: Vũ Trung

Tiếp tục đọc

Bình Định 1935

Yến Lan Đây là chốn nương mây và cậy nguyệt Đàng chờ xe, sông nước ước mong thuyền. Tịch-dương-liễu không biết mình đang biếc, Tương tư trời tương tư nhạc triền miên. Mây nổi đó nhưng hồn chừng xa xứ, Trăng cô liêu trắng mộng hồ xa nao? Xe lỗi hẹn với người trong lữ …

Tiếp tục đọc