Category Archives: Nhàn đàm

Tản văn Huỳnh Kim Bửu

Cày đồng   (Cày đồng dưới buổi ban trưa / Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày – Ca dao).   Bây giờ ở nhiều vùng nông thôn, đã thấy vắng bóng cảnh cày bừa bằng sức con trâu con bò. Không chừng mươi năm nữa, cảnh này sẽ biến mất hẳn, đâu đâu …

Tiếp tục đọc

Lan man chuyện rượu

Rượu đã có trong đời sống con người hàng ngàn năm và chắc còn tồn tại mãi. Chung ngự tửu vua ban cho vị tướng cầm quân vào trận đối đầu sinh tử hoặc ca khúc khải hoàn trở về; ly rượu tiễn đưa của thái tử Đan nước Yên cho tráng sĩ Kinh Kha …

Tiếp tục đọc